Zapytanie ofertowe
view more projects

We worked with

no logos found

view more articles

„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny,
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany przez WARR S.A. w partnerstwie z DAWG Sp. z o. o.

DOKO Stanisław Świątkiewicz realizuje projekt pt.
„Stworzenie innowacyjnej aplikacji do rezerwacji usług fryzjerskich”

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej aplikacji do rezerwacji usług fryzjerskich.

Wartość projektu: 144 525,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 875,00 PLN

projekt unijny

Let's talk