we are

growth
agency

V1//DOKO//2K19

Welcome to DOKO, we can help your company grow through brand strategy design

we are a brand strategy design consultancy

For those who want to grow

We combine design thinking with strategic approach to create solutions that align goals of your company to the needs of your customers.

browse our services
Zapytanie ofertowe

We deliver results

Years of of experience, potfolio full of happy clients, constant innovation and working with well known brans prove — we do gets results

view more projects

We worked with

Medium Top Writer award

In 2018 we got Medium Top Writer award in Design category, and daily hundreds of people from all around the world are reading our production.

view more articles

„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny,
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany przez WARR S.A. w partnerstwie z DAWG Sp. z o. o.

DOKO Stanisław Świątkiewicz realizuje projekt pt.
„Stworzenie innowacyjnej aplikacji do rezerwacji usług fryzjerskich”

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej aplikacji do rezerwacji usług fryzjerskich.

Wartość projektu: 144 525,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 875,00 PLN

projekt unijny

Let's talk